Matèries - camp

Algarrobo (Ceratonia silicua) [Garrover (Ceratonia silicua)]

Algarrobo (Ceratonia silicua) [Garrover (Ceratonia silicua)]

Camp d'arbres. En el centre, un que ocupa gairebé tota la imatge, i un home un poc desplaçat cap a l'esquerra. Camp d'arbres. En el centre, un que ocupa gairebé tota la imatge, i un home un poc desplaçat cap a l'esquerra.

Part de:

Alicante - Sax - El Castillo [Alacant - Sax - El Castell]

Alicante - Sax - El Castillo [Alacant - Sax - El Castell]

En primer plà, un camp de conreu que acaba amb una massa d'arbres. Al fons s'aixeca una muntanya amb un castell al cim. En primer plà, un camp de conreu que acaba amb una massa d'arbres. Al fons s'aixeca una muntanya amb un castell al cim.

Part de:

Andraitx - Plá de S'Evangelica i cami d'Andraitx a Estallenchs [Andratx - Plà de s'Evangèlica i camí d'Andratx a Estellencs]

Andraitx - Plá de S'Evangelica i cami d'Andraitx a Estallenchs [Andratx - Plà de s'Evangèlica i camí d'Andratx a Estellencs]

Camí rural a la dreta limitat a un costat per un mur de pedra seca. A la part esquerra, un home passejant per un camp i al fons, relleu muntanyós. En primer pla a la part superior dreta, les branques d'un arbre. Camí rural a la dreta limitat a un costat per un mur de pedra seca. A la part esquerra, un home passejant per un camp i al fons, relleu muntanyós. En primer pla a la part superior dreta, les branques d'un arbre.

Part de:

Arbre a un camp de conreu

Arbre a un camp de conreu

Camp de conreu amb arbre que ocupa gran part de la imatge. Limitat al fons per un mur de pedra seca i a darrera, una tanca pintada de blanc. Camp de conreu amb arbre que ocupa gran part de la imatge. Limitat al fons per un mur de pedra seca i a darrera, una tanca pintada de blanc.

Part de:

Buñola. Son Vivot. Pino Jigante [Bunyola. Son Vivot. Pi gegant]

Buñola. Son Vivot. Pino Jigante [Bunyola. Son Vivot. Pi gegant]

Camp on seuen dues persones, una a l’esquerra i una altra a la dreta al costat d’una olivera. Una tercera està dreta al centre davant d’un pi de grans dimensions. Al fons, continua la vegetació. Camp on seuen dues persones, una a l’esquerra i una altra a la dreta al costat d’una olivera. Una tercera està dreta al centre davant d’un pi de grans dimensions. Al fons, continua la vegetació.

Part de:

Bunyola - Puig de l'Alqueria

Bunyola - Puig de l'Alqueria

Muntanya de forma piramidal al centre de la imatge. En primer plà, camp amb oliveres i dividit amb marjades. Muntanya de forma piramidal al centre de la imatge. En primer plà, camp amb oliveres i dividit amb marjades.

Part de:

Caimari - Vista general [Caimari - Vista general]

Caimari - Vista general [Caimari - Vista general]

En primer plà, camp d'oliveres. Al fons, una petita població i a darrera, muntanyes. En primer plà, camp d'oliveres. Al fons, una petita població i a darrera, muntanyes.

Part de:

Camí a un paisatge

Camí a un paisatge

En primer plà, un terreny plà amb un camí que el creua d'esquerra a dreta, limitat per murs. Als laterals hi ha camps amb arbres i a la dreta els murs d'una construcció. A l'esquerra, una muntanya. En primer plà, un terreny plà amb un camí que el creua d'esquerra a dreta, limitat per murs. Als laterals hi ha camps amb arbres i a la dreta els murs d'una construcció. A l'esquerra, una muntanya.

Part de:

Camí entre camps.

Camí entre camps.

Vista lleugerament elevada d'una plana amb camps creuats de dreta a esquerra per un camí. A alguns camps, hi ha arbres alineats. Cap a l'esquerra, el terreny s'aixeca. Vista lleugerament elevada d'una plana amb camps creuats de dreta a esquerra per un camí. A alguns camps, hi ha arbres alineats. Cap a l'esquerra, el terreny s'aixeca.

Part de:

Camp

Camp

En primer plà, vista d'un camp plà. Al fons, el terreny puja amb algunes marjades i edificacions disperses. En primer plà, vista d'un camp plà. Al fons, el terreny puja amb algunes marjades i edificacions disperses.

Part de:

Camp

Camp

Camp plà amb arbres plantats. El terreny està ple de pedres. Es veu una línia de muntanyes molt llunyanes. Camp plà amb arbres plantats. El terreny està ple de pedres. Es veu una línia de muntanyes molt llunyanes.

Part de:

Camp

Camp

En primer plà, un camp amb arbres. A mida que s'allunya de la càmera, el terreny s'ondula. Al fons, muntanyes. En primer plà, un camp amb arbres. A mida que s'allunya de la càmera, el terreny s'ondula. Al fons, muntanyes.

Part de:

Camp

Camp

En primer plà, un camp. Al fons, una sèrie de muntanyes. En primer plà, un camp. Al fons, una sèrie de muntanyes.

Part de:

Camp

Camp

Plana amb alguns camps limitats per murs de pedra seca. Hi ha alguns arbres dispersos. Al fons, muntanyes. Plana amb alguns camps limitats per murs de pedra seca. Hi ha alguns arbres dispersos. Al fons, muntanyes.

Part de:

Camp a una vall

Camp a una vall

Vista elevada d'una vall, que limita a l'esquerra amb unes muntanyes plenes d'arbres. Al centre de la vall, un camp amb arbres alineats. Entre la muntanya i el camp, un camí. El paisatge continua cap al fons amb muntanyes. Vista elevada d'una vall, que limita a l'esquerra amb unes muntanyes plenes d'arbres. Al centre de la vall, un camp amb arbres alineats. Entre la muntanya i el camp, un camí. El paisatge continua cap al fons amb muntanyes.

Part de:

Camp darrera un mur de pedra seca

Camp darrera un mur de pedra seca

En primer plà, un mur de pedra seca ben treballat que limita un camp amb arbres conreats. A l'esquerra, es veu un fragment d'una edificació. Al fons, una muntanya, amb una construcció al seu cim. En primer plà, un mur de pedra seca ben treballat que limita un camp amb arbres conreats. A l'esquerra, es veu un fragment d'una edificació. Al fons, una muntanya, amb una construcció al seu cim.

Part de:

Camp i edifici al peu de les muntanyes

Camp i edifici al peu de les muntanyes

En primer plà, un camp limitat per una estructura de fusta a la dreta i un desnivell a l'esquerra. Sobre aquest, un edifici amb coberta plana. A darrera, muntanyes. En primer plà, un camp limitat per una estructura de fusta a la dreta i un desnivell a l'esquerra. Sobre aquest, un edifici amb coberta plana. A darrera, muntanyes.

Part de:

Camp i muntanya

Camp i muntanya

En primer plà un camp llaurat. S'interromp de forma sobtada i puja creant un turó amb algunes marjades cap a la dreta. En primer plà un camp llaurat. S'interromp de forma sobtada i puja creant un turó amb algunes marjades cap a la dreta.

Part de:

Camp i muntanya

Camp i muntanya

En primer plà, un camp amb alguns arbres dispersos. A darrera, el terreny comenca a pujar amb algunes marjades, fins al cim d'una muntanya al fons de la imatge. En primer plà, un camp amb alguns arbres dispersos. A darrera, el terreny comenca a pujar amb algunes marjades, fins al cim d'una muntanya al fons de la imatge.

Part de:

Camps

Camps

En primer plà, camps separats per murs de pedra seca. Al fons i a la dreta, muntanyes. En primer plà, camps separats per murs de pedra seca. Al fons i a la dreta, muntanyes.

Part de:

Camps al peu d'una muntanya

Camps al peu d'una muntanya

Al primer plà, camp amb arbres. Al fons, arrenca una muntanya de relleu abrupte amb vegetació baixa. Al primer plà, camp amb arbres. Al fons, arrenca una muntanya de relleu abrupte amb vegetació baixa.

Part de:

Colinas terminales al S. de la Sierra de Levante [Turons terminals al sud de la Serra de Llevant]

Colinas terminales al S. de la Sierra de Levante [Turons terminals al sud de la Serra de Llevant]

Vista elevada d'un terreny amb petites ondulacions. Es veuen petites zones amb arbrat i zones rurals amb camps. Vista elevada d'un terreny amb petites ondulacions. Es veuen petites zones amb arbrat i zones rurals amb camps.

Part de:

Conreu (1 de 2)

Conreu (1 de 2)

En primer plà, camps de conreu. Un terreny similar, plà, s'estén cap al fons amb edificacions disperses. Al fons, la vista es tanca per unes muntanyes entre les quals sobresurt un pic. En primer plà, camps de conreu. Un terreny similar, plà, s'estén cap al fons amb edificacions disperses. Al fons, la vista es tanca per unes muntanyes entre les quals sobresurt un pic.

Part de:

Conreu (2 de 2)

Conreu (2 de 2)

En primer plà, camps de conreu. Un terreny similar, plà, s'estén cap al fons amb edificacions disperses i un pont. Al fons, la vista es tanca per unes muntanyes. A la dreta s'aixeca una gran muntanya amb una edificació al seu cim. En primer plà, camps de conreu. Un terreny similar, plà, s'estén cap al fons amb edificacions disperses i un pont. Al fons, la vista es tanca per unes muntanyes. A la dreta s'aixeca una gran muntanya amb una edificació al seu cim.

Part de:

Construcció rural

Construcció rural

Fondalada amb camps de conreu al centre de la qual hi ha una construcció de coberta inclinada. Al voltant seu hi ha camps de conreu i arbres que fan que pràcticament només es vegi la coberta. Fondalada amb camps de conreu al centre de la qual hi ha una construcció de coberta inclinada. Al voltant seu hi ha camps de conreu i arbres que fan que pràcticament només es vegi la coberta.

Part de:

Dones disfressades a un arbre

Dones disfressades a un arbre

Tres dones joves disfressades amb túniques blanques i amb el cabell recollit, sobre un arbre a un camp. Dues es subjecten sobre les dues branques superiors i la més petita, sobre el tronc. Tres dones joves disfressades amb túniques blanques i amb el cabell recollit, sobre un arbre a un camp. Dues es subjecten sobre les dues branques superiors i la més petita, sobre el tronc.

Part de:

Dones disfressades a un arbre

Dones disfressades a un arbre

Tres dones joves disfressades amb túniques blanques i amb el cabell recollit, sobre un arbre a un camp. Dues es subjecten sobre les dues branques superiors i la més petita, sobre el tronc. Al fons a la dreta, una construcció baixa. Tres dones joves disfressades amb túniques blanques i amb el cabell recollit, sobre un arbre a un camp. Dues es subjecten sobre les dues branques superiors i la més petita, sobre el tronc. Al fons a la dreta, una construcció baixa.

Part de:

Dos homes a un camp

Dos homes a un camp

Dos homes, un més avançat, a un camp limitat per un mur de pedra seca. Al seu darrera un altre camp i al fons, les muntanyes. Dos homes, un més avançat, a un camp limitat per un mur de pedra seca. Al seu darrera un altre camp i al fons, les muntanyes.

Part de:

El Puig de la Envestida desde su vertiente SE [El puig de l'Envestida des del seu vessant sud-est]

El Puig de la Envestida desde su vertiente SE [El puig de l'Envestida des del seu vessant sud-est]

En primer terme, camp de conreu amb molí a l'esquerra. Cap al fons, el terreny puja de forma suau i es veuen algunes edificacions disperses entre la vegetació. En primer terme, camp de conreu amb molí a l'esquerra. Cap al fons, el terreny puja de forma suau i es veuen algunes edificacions disperses entre la vegetació.

Part de:

En la montaña de Valencia... [A la muntanya de València...]

En la montaña de Valencia... [A la muntanya de València...]

Vista elevada d'una extensió de terreny amb conreu d'arbres. És una zona amb petits turons rocosos i petites planes entremig. Al fons, a una zona plana, una petita població. Vista elevada d'una extensió de terreny amb conreu d'arbres. És una zona amb petits turons rocosos i petites planes entremig. Al fons, a una zona plana, una petita població.

Part de:

Estalleinchs - Es Grau [Estellencs - El Grau]

Estalleinchs - Es Grau [Estellencs - El Grau]

Camp d'oliveres limitat per un mur de pedra seca. Al fons, muntanyes amb vegetació baixa. Camp d'oliveres limitat per un mur de pedra seca. Al fons, muntanyes amb vegetació baixa.

Part de:

Extensió de terra amb roques

Extensió de terra amb roques

Zona de camps amb lleugeres elevacions del terreny cap a l'esquerra i el fons. En primer plà, una extensió de terreny amb nombroses roques. Zona de camps amb lleugeres elevacions del terreny cap a l'esquerra i el fons. En primer plà, una extensió de terreny amb nombroses roques.

Part de:

Grup de gent a un camp

Grup de gent a un camp

Grup de cinc homes i una dona a un camp limitat per un mur de pedra. Al camp hi ha dos arbres. Grup de cinc homes i una dona a un camp limitat per un mur de pedra. Al camp hi ha dos arbres.

Part de:

Home a un camp d'oliveres

Home a un camp d'oliveres

Camp amb oliveres limitat a la dreta pel que sembla un mur, cobert de vegetació baixa. En primer plà, a la dreta, un home amb capell i les mans a les butxaques de la jaqueta. Camp amb oliveres limitat a la dreta pel que sembla un mur, cobert de vegetació baixa. En primer plà, a la dreta, un home amb capell i les mans a les butxaques de la jaqueta.

Part de:

Home al camp

Home al camp

Terreny cobert per herbes on hi ha un home dret que mira a càmera. Al fons, el terreny puja i hi creix un pinar. Terreny cobert per herbes on hi ha un home dret que mira a càmera. Al fons, el terreny puja i hi creix un pinar.

Part de:

Home al camp

Home al camp

Retrat d'un home, amb capell, camisa i pantalons, a un camp que limita a la dreta amb una elevació. Al camp, darrera, l'home, alguns arbres com figueres. La zona elevada presenta vegetació baixa. Retrat d'un home, amb capell, camisa i pantalons, a un camp que limita a la dreta amb una elevació. Al camp, darrera, l'home, alguns arbres com figueres. La zona elevada presenta vegetació baixa.

Part de:

Home caminant per un camp

Home caminant per un camp

En primer plà, un camp pel qual camina un home allunyant-se de la càmera. Al fons, una plana amb un turó a prop del qual hi ha un edifici. Al fons, molt allunyades, muntanyes. En primer plà, un camp pel qual camina un home allunyant-se de la càmera. Al fons, una plana amb un turó a prop del qual hi ha un edifici. Al fons, molt allunyades, muntanyes.

Part de:

Mallorca - Galilea. Un cuch montanyenc

Mallorca - Galilea. Un cuch montanyenc

Al centre de la imatge, una dona dreta retratada de cos sencer i frontal a la càmera. Està al mig d'un terreny amb arbres petits i limitat per tanques de pedra seca. Al fons, un turonet amb edificacions disperses. Al centre de la imatge, una dona dreta retratada de cos sencer i frontal a la càmera. Està al mig d'un terreny amb arbres petits i limitat per tanques de pedra seca. Al fons, un turonet amb edificacions disperses.

Part de:

Mallorca - Puigpunyent

Mallorca - Puigpunyent

Camp amb petits arbres limitat al fons per un marge de pedra seca. Darrera d'aquest s'aixeca el terreny i al fons es veu una possessió amb una loggia formada per una arqueria de tres arcs. A darrera,perfil muntanyós. Camp amb petits arbres limitat al fons per un marge de pedra seca. Darrera d'aquest s'aixeca el terreny i al fons es veu una possessió amb una loggia formada per una arqueria de tres arcs. A darrera,perfil muntanyós.

Part de:

Muntanya

Muntanya

Vista del cim d'una muntanya des d'un camp amb arbres. El cim de la muntanya sembla nevat. Vista del cim d'una muntanya des d'un camp amb arbres. El cim de la muntanya sembla nevat.

Part de:

Muntanya a Aliaga

Muntanya a Aliaga

Vista frontal d'una muntanya. En primer plà, un camp limitat per un mur i als laterals de la imatge, branques. Vista frontal d'una muntanya. En primer plà, un camp limitat per un mur i als laterals de la imatge, branques.

Part de:

Nin i nines

Nin i nines

Un nin i dues nines a una zona de camp on es veu un mur de pedra al fons a la dreta. La vista a l'esquerra queda tallada per la vegetació. El grup està al centre, el nin sobre un mur. Una de les nines, mira frontalment a la càmera i l'altra, està ... Un nin i dues nines a una zona de camp on es veu un mur de pedra al fons a la dreta. La vista a l'esquerra queda tallada per la vegetació. El grup està al centre, el nin sobre un mur. Una de les nines, mira frontalment a la càmera i l'altra, està de per...

Part de:

Nins a un arbre

Nins a un arbre

Grup de sis nins, cinc nines i un nin, asseguts al tronc i les branques d'una olivera, a un camp. Grup de sis nins, cinc nines i un nin, asseguts al tronc i les branques d'una olivera, a un camp.

Part de:

Oliveres

Oliveres

En primer plà a l'esquerra, una olivera. Una de les seves branques cobreix la part superior de la imatge. D'ella penja una planxa doblegada amb petites branques enganxades. Un poc més enrere es veu un camp amb altres oliveres i un mur que divideix... En primer plà a l'esquerra, una olivera. Una de les seves branques cobreix la part superior de la imatge. D'ella penja una planxa doblegada amb petites branques enganxades. Un poc més enrere es veu un camp amb altres oliveres i un mur que divideix la pr...

Part de:

Olivo de gran tamaño en San Mateo (Castellón) [Olivera de grans mides a Sant Mateu (Castelló)]

Olivo de gran tamaño en San Mateo (Castellón) [Olivera de grans mides a Sant Mateu (Castelló)]

Al centre de la imatge, un gran arbre i sota les seves branques, un home dret, mirant a la càmera. A la dreta, tres homes més al costat d'un carro. El paisatge correspon a un camp amb altres albres de grans mides, com el central. Al centre de la imatge, un gran arbre i sota les seves branques, un home dret, mirant a la càmera. A la dreta, tres homes més al costat d'un carro. El paisatge correspon a un camp amb altres albres de grans mides, com el central.

Part de:

Paisatge (1 de 3)

Paisatge (1 de 3)

Vista elevada d'un paisatge amb un relleu ondulat, més elevat cap al fons. És un terreny bastant sec, encara que hi ha alguns camps amb arbres. A la dreta, a una zona lleugerament enfonsada, es veu una construcció. Vista elevada d'un paisatge amb un relleu ondulat, més elevat cap al fons. És un terreny bastant sec, encara que hi ha alguns camps amb arbres. A la dreta, a una zona lleugerament enfonsada, es veu una construcció.

Part de:

Paisatge (2 de 3)

Paisatge (2 de 3)

Vista elevada d'un paisatge amb un relleu ondulat, més elevat cap al fons. És un terreny bastant sec, encara que hi ha alguns camps amb arbres. Vista elevada d'un paisatge amb un relleu ondulat, més elevat cap al fons. És un terreny bastant sec, encara que hi ha alguns camps amb arbres.

Part de:

Paisatge (3 de 3)

Paisatge (3 de 3)

Vista elevada d'un paisatge amb un relleu ondulat, més elevat cap al fons. És un terreny bastant sec, encara que hi ha alguns camps amb arbres. Vista elevada d'un paisatge amb un relleu ondulat, més elevat cap al fons. És un terreny bastant sec, encara que hi ha alguns camps amb arbres.

Part de:

Paisatge a Aliaga

Paisatge a Aliaga

Vista elevada d'una plana amb arbres i camps de conreu. Al fons limita amb una serralada. Vista elevada d'una plana amb arbres i camps de conreu. Al fons limita amb una serralada.

Part de:

Paisatge amb camp

Paisatge amb camp

Un gran camp amb arbres i una petita edificació s'allunya cap al fons de la imatge on s'aixequen les muntanyes. Un gran camp amb arbres i una petita edificació s'allunya cap al fons de la imatge on s'aixequen les muntanyes.

Part de:

Resultats 1 a 50 de 88

Pàgines

  1. 10
  2. 25
  3. 50
resultats per pàgina
Mapa  - Contactar  - Avís legal  - Accessibilitat  -  A+ A- Ao
Comparteix:
© Govern de les Illes Balears

Logo GovernLogo Govern

Compartir   Mail   Compartir Compartir Google+